Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kadrovym-potentsialom-stroitelnoy-organizatsii