Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-perehodnymi-protsessami-v-elektricheskih-mashinah-periodicheskogo-dvizheniya