Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-ustoychivym-razvitiem-predpriyatiy-ekologo-ekonomicheskiy-aspekt