Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/urbanisticheskiy-peyzazh-v-poezii-yanki-dyagilevoy