Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-vosstanovleniya-nesuschey-chastoty-fazomanipulirovannyh-signalov-srns-navstar