Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/variabelnost-i-hronostratigrafiya-levalluazskoy-tehnologii-v-srednem-i-rannem-verhnem-paleolite-mongolii