Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-universitety-faktory-uspeha-i-perspektivy-razvitiya