Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-lektinov-endofitnogo-i-epifitnogo-shtammov-azospirill-na-aktivnost-pektoliticheskih-fermentov-rastitelnoy-kletki