Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-televizionnoy-reklamy-na-obschestvennye-tsennosti