Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-ispolzovaniya-metoda-kompyuternoy-stabilometrii-pri-obsledovanii-bolnyh-s-labirintnymi-sindromami