Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/yavlenie-lingvisticheskogo-sinkretizma-v-sopostavlenii-s-yavleniyami-kontaminatsii-igry-slov-omonimii-i-polisemii