Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-kak-interfeys-perevod-i-tsifrovaya-gumanitaristika