Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovye-sredstva-vyrazheniya-politicheskoy-korrektnosti-vo-frantsuzskom-politicheskom-diskurse