Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-pisma-korrespondentsii-v-zhurnalistike-semyuela-klemensa-marka-tvena