Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cybersight.org/portfolio/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8-lasik-rk-%d0%bc%d1%8d%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b0%d1%85-%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d2%af%d0%b4/
Лекци: LASIK/RK мэс заслын дараах миоптой нүдний Хиймэл болрын хүчийг тодорхойлох