Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cybersight.org/portfolio/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86-%d1%85%d2%af%d2%af%d1%85%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d2%af%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d3%a9%d0%b2%d1%87%d0%b8%d0%bd-%d1%85%d1%8d%d0%b7%d1%8d%d1%8d-%d1%8e%d1%83-%d1%85%d0%b8/
Лекц: Хүүхдийн нүдний өвчин Хэзээ? Юу хийх вэ?