Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cybersight.org/portfolio/%d1%81%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d0%b2-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d1%85-%d1%85%d2%af%d2%af%d1%85%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d2%af/
Сэдэв: Зонхилон тохиолдох хүүхдийн нүдний эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ, хяналт