Don't have Telegram yet? Try it now!
https://datuan.dev/2020/01/lets-encrypt-dns-challenge/
Nhận chứng chỉ Let’s Encrypt không cần trỏ tên miền