Don't have Telegram yet? Try it now!
https://desidisa.com/%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ad%e0%b0%af-%e0%b0%9a%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%82%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%97%e0%b0%be-%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%ad%e0%b1%8d%e0%b0%af/
నిర్భయ చట్టంలాగా 'నిరభ్యంతర’ చట్టం చేయాలి. ఆ చట్టాన్ని ప్రణయ్ చట్టం గా పరిగణించాలి I KANPS I