Don't have Telegram yet? Try it now!
https://diae.net/55986/
جدل الخطاب والواقع: قراءة نقدية في تصورات الاتجاه الحداثي اليساري العربي