Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dskbd.org/2015/02/16/dien-tien-du-an-thang-gieng-2015-2/
Diễn tiến Dự án - Tháng Giêng, 2015