Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dskbd.org/2017/07/07/xem-xet-thanh-lap-uy-ban-chuyen-trach-giai-quyet-tranh-chap-bien-dong/
Xem Xét Thành Lập Uỷ Ban Chuyên Trách Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đông