Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dskbd.org/2017/09/21/trien-khai-xac-dinh-ranh-gioi-quan-ly-hanh-chinh-bien-hai-dao-viet-nam/
Triển Khai Xác Định Ranh Giới Quản Lý Hành Chính Biển, Hải Đảo Việt Nam 19/9/2017