Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dskbd.org/2018/04/24/can-bang-quyen-cua-cac-quoc-gia-ven-bien-va-cac-quoc-gia-su-dung-bien-trong-thoi-hau-unclos/
Cân Bằng Quyền của các Quốc Gia Ven Biển và các Quốc Gia Sử Dụng Biển Trong Thời Hậu UNCLOS: Trường Hợp Việt Nam