Don't have Telegram yet? Try it now!
https://equalrightsforhindus.com/kn/%e0%b2%ae%e0%b2%be%e0%b2%82%e0%b2%b8-%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%97%e0%b3%82-%e0%b2%97%e0%b3%8b%e0%b2%ae%e0%b2%be%e0%b2%82%e0%b2%b8-%e0%b2%87%e0%b2%a6%e0%b2%b0-%e0%b2%b0%e0%b2%ab%e0%b3%8d%e0%b2%a4/
ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಗೋಮಾಂಸ ಇದರ ರಫ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು