Don't have Telegram yet? Try it now!
https://equalrightsforhindus.com/kn/%e0%b2%b5%e0%b2%bf%e0%b2%a6%e0%b3%87%e0%b2%b6%e0%b2%bf-%e0%b2%95%e0%b3%8a%e0%b2%a1%e0%b3%81%e0%b2%97%e0%b3%86-%e0%b2%a8%e0%b2%bf%e0%b2%b7%e0%b3%87%e0%b2%a7-%e0%b2%95%e0%b2%be%e0%b2%af/
“ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ” ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು “ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಬಂಧನೆ) ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೧೦” ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು, OCI ಹೊರದೇಶ-ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೊರತು ಇನ್ನಾರಿಂದಲೂ ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು