Don't have Telegram yet? Try it now!
https://equalrightsforhindus.com/mr/2014-%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%a1%e0%a4%a3%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%b0/
सर्व भारतीय भाषांना सर्व प्रकारच्या उद्यमात समान संधी