Don't have Telegram yet? Try it now!
https://equalrightsforhindus.com/pa/2018/10/08/%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%86%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%81%e0%a8%86%e0%a8%b0%e0%a8%be-%e0%a8%b9%e0%a8%bf/
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ