Don't have Telegram yet? Try it now!
https://eshtrak.wordpress.com/2017/01/29/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%db%8c%d9%88%d9%86/
متن فرمان ترامپ دارای چه نکاتی است؟: یونگه ولت، ثروتمندان امریکا از بیم شورش راهی «نیوزیلاند» می شوند: روسیه امروز، امریکا شانه خود را از زیر قراردادهای اقتصادی بیرون می کشد: یونگه ولت، و حقایق پشت پرده غارت جهان بتدریج درحال فاش شدن است: روسیه امروز/ ترجمه های رضا نافعی