Don't have Telegram yet? Try it now!
https://eshtrak.wordpress.com/2019/06/18/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
لیست جامع شماره یک از سرکوب شدگان در اعتراضات برحق کارگران هفت تپه: کانال مستقل کارگران هفت تپه- دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸