Don't have Telegram yet? Try it now!
https://eswarayagurudevar.com/2019/03/27/%e0%ae%95%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%ae/
“கசாப்புக் கடைக்காரனிடம் போய்க் கேள்...!” என்று வாசுகி கொங்கணரிடம் சொன்னதன் உட் பொருள் என்ன..?