Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2015/09/09/10%e1%8a%9b%e1%8b%8d-%e1%8b%a8%e1%88%98%e1%89%80%e1%88%8c%e1%8b%8d-%e1%8b%a8%e1%8a%a2%e1%88%95%e1%8a%a0%e1%8b%b4%e1%8c%8d-%e1%8c%89%e1%89%a3%e1%8b%94-%e1%89%a0%e1%88%95%e1%8b%88%e1%88%83%e1%89%b5/
10ኛው የመቀሌው የኢሕአዴግ ጉባዔ በሕወሃት የራሱ ካድሬ ሲበለት – ከፓርቲው የሻገተ አስተሳሰብና አፍቅሮተ ፕሮፓጋንዳና ጸዳ ያለ ባርኔጣ የሚነሳለት ትንተናና አመለካከት!