Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2017/10/29/%e1%8b%a8%e1%88%95%e1%8b%88%e1%88%83%e1%89%b5-%e1%88%9d%e1%88%8a%e1%89%80%e1%88%98%e1%8a%95%e1%89%a0%e1%88%ad-%e1%8a%90%e1%8d%8d%e1%88%b0-%e1%8c%88%e1%8b%b3%e1%8b%a9-%e1%88%95%e1%8b%88%e1%88%83/
የሕወሃት ም/ሊቀመንበር ነፍሰ ገዳዩ ሕወሃትን 'አመራር' በእጃቸው ለማስገባት የሚያደርጉት ዝግጅት፡ከወዲሁ መጥፎና ክፉውን ገጽታቸውን በክህደት እያበሱ ያሉ አስመስሏቸዋል!