Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2017/10/30/%e1%8b%a8%e1%88%95%e1%8b%88%e1%88%83%e1%89%b1-%e1%8c%8c%e1%89%b3%e1%89%b8%e1%8b%8d-%e1%8a%a0%e1%88%b0%e1%8d%8b-%e1%8b%b0%e1%88%85%e1%8a%95%e1%8a%90%e1%89%b5-%e1%88%98%e1%89%a4%e1%89%b5-%e1%89%81/
የሕወሃቱ ጌታቸው አሰፋ ደህንነት መ/ቤት ቁንጮ ላይ ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያውያንን እየመረጠ በዘር እያባላ እያጨፋጨፈ ነው! ጌታቸውና ደብረጽዮን እንደለኩት ሳይሆን: ትግሬዎችም ሰለባ እየሆኑ ነው!