Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2018/07/15/%e1%8d%95%e1%88%ac%e1%8b%9a%e1%8b%b0%e1%8a%95%e1%89%b5-%e1%8a%a2%e1%88%b3%e1%8b%ab%e1%88%b5-%e1%8a%a0%e1%8d%88%e1%8b%88%e1%88%ad%e1%89%82-%e1%88%9b/
<em>ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ:</em>             "ማንም! ማንም! ፍቅራችንና ስምምነታችንን ለመበተንና ለማወክ፣ ዕርጋታችንንና ኅብረታችንን ለማሸበር፣ለማጥቃት ልማትና ዕድገታችንን ለማደናቀፍና ለማወደም እንዲፈታተነን አንፈቅድም!