Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2019/01/20/%e1%88%88%e1%8b%8d%e1%8c%a1-%e1%8a%a0%e1%88%81%e1%8a%95%e1%88%9d-%e1%88%95%e1%8b%9d%e1%89%a3%e1%8b%8a-%e1%88%98%e1%88%a0%e1%88%a8%e1%89%b5-%e1%8a%a5%e1%8a%95%e1%8b%b0%e1%8b%ab%e1%8b%98-%e1%8a%90/
"ለውጡ አሁንም ሕዝባዊ መሠረት" እንደያዘ ነው የሚለው ኢሕአዴግ "ሕዝባዊ መሠረት የሌላቸው ፀረ ለውጥ አስተሳሰቦችም በተቀናጀ መንገድ እየተመሩ በመሆኑ ለለውጡ ተግዳሮት" መሆናቸውን ገለጸ