Don't have Telegram yet? Try it now!
https://fa.iranfreedom.org/%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84/
صوتی کنفرانس« گفتگو با جوانان نسل انقلاب» مجتبی شادباش و عباس بزرگانفرد