Don't have Telegram yet? Try it now!
https://forexprocenter.com/tin-tuc/chinh-phu-my-dong-cua-mot-phan-chuyen-gia-e-ngai-mam-mong-khung-hoang-de-doa-cac-thi-truong-tai-chinh.html
Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, chuyên gia e ngại mầm mống khủng hoảng đe dọa các thị trường tài chính