Don't have Telegram yet? Try it now!
https://g-news.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%9c%d7%92-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%91%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8/
תאגיד המים פלג הגליל יוצא בהסברה להגברת מודעות למניעת סתימות במערכת השפכים ולהבטחת איכות מי השתייה בתחום הפרט