Don't have Telegram yet? Try it now!
https://gocnhin24h.com/linh-muc-dang-huu-nam-nhan-danh-chua-de-to-chuc-cac-hanh-dong-vuot-ra-ngoai-khuon-kho-sinh-hoat-ton-giao/
Linh mục Đặng Hữu Nam nhân danh Chúa để tổ chức các hành động vượt ra ngoài khuôn khổ sinh hoạt tôn giáo