Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b0%d5%ab%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4%d5%a8-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%b0%d5%a1/
Հիվանդանոցում ծնունդը ընդունելու համար 8000 դրամ պահանջեցին ծննդկանի ամուսնուց: Տեսեք թե ինչպես նա պատասխանեց բժիշկներին