Don't have Telegram yet? Try it now!
https://greatgame.blog/2019/04/23/%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%a1%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%a0%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%9d/
מתקפת הטרור בסרי לנקה וקרן הפנסיה שלכם