Don't have Telegram yet? Try it now!
https://guiatributario.net/2016/06/06/pis-e-cofins-atencao-para-a-aliquota-das-receitas-financeiras/
PIS e COFINS: Atenção para as Alíquotas das Receitas Financeiras