Don't have Telegram yet? Try it now!
https://haedc.org/2016/12/27/truong-minh-tuan-doi-phong-nghe-sy-quoc-gia-cho-bo-de-cua-minh/
Trương Minh Tuấn đòi phong nghệ sỹ quốc gia cho bố đẻ của mình