Don't have Telegram yet? Try it now!
https://haedc.org/2017/01/02/cong-an-ve-huu-chi-mong-duoc-nuoc-ngoai-cho-nhap-quoc-tich/
Công an về hưu chỉ mong được nước ngoài cho nhập quốc tịch