Don't have Telegram yet? Try it now!
https://haedc.org/2017/03/05/bang-tin-do-ban-truyen-thong-haedc-thuc-hien-tong-ket-tin-nong-trong-ngay-05-03-2017/
Bảng tin do ban truyền thông HAEDC thực hiện tổng kết tin nóng trong ngày 05 /03 /2017