Don't have Telegram yet? Try it now!
https://haedc.org/2017/05/25/truong-cong-an-xa-giet-co-giao-mam-non-roi-vut-xac-phi-tang/
Trưởng công an xã giết cô giáo mầm non rồi vứt xác phi tang