Don't have Telegram yet? Try it now!
https://haedc.org/2017/08/12/chinh-quyen-hoa-bao-ve-nha-may-xu-ly-chat-thai-khanh-hoa-gay-o-nhiem-nguon-nuoc/
Chính quyền Khánh Hòa bảo vệ nhà máy xử lý chất thải Khánh Hòa gây ô nhiễm nguồn nước