Don't have Telegram yet? Try it now!
https://halinews.com/16588/
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ރައީސްޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ދޫކޮށްލުމާ މިނިވަންކުރި މައްސަލަ - ޕީޖީ