Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hanizu.wordpress.com/2019/10/23/%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa/
שלום או מלחמה?!?! גואליציה ישראלית!